ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на уебсайта www.touchhappiness.foundation

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.

(1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Фондация “Докосни щастието” и посетителите на уебсайта www.touchhappiness.foundation.

(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Наименование

Фондация “Докосни щастието”

Чл. 3. (1) Уебсайтът www.touchhappiness.foundation предоставя на посетителите информация относно основната дейност и предоставяните услуги от Фондация “Докосни щастието”.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.touchhappiness.foundation са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на Фондация “Докосни щастието”, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Фондация “Докосни щастието”. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на Фондация “Докосни щастието” представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.touchhappiness.foundation посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3) Фондация “Докосни щастието” ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им. Фондация “Докосни щастието” гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.

(5) Фондация “Докосни щастието” използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(6) Фондация “Докосни щастието” не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(7) В сайта www.touchhappiness.foundation посетителите се съгласяват Фондация “Докосни щастието” да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(8) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.touchhappiness.foundation.

(9) Посетителите на www.touchhappiness.foundation в качеството си на физически лица се съгласяват Фондация “Докосни щастието” да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

(10) Посетителите на www.touchhappiness.foundation могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Фондация “Докосни щастието” по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.touchhappiness.foundation от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители www.touchhappiness.foundation считано от 06.07.2020 г.